Przejdź do treści

Azure – kopiowanie Function Apps

How to Azure – copy Function Apps on MS Azure

Pewnego czasu miałem za zadanie zrobienie kopii środowiska, na którym było sporo “Function Apps”. Uruchomiłem zatem ‘ARM Template’, który tworzył między innymi App Service Plan i „Function Apps”. Niestety stworzone Function Apps były puste, bez funkcji w środku i należało zrobić to osobno.

Opiszę 2 metody, których ja używałem. Należy jednak pamiętać, że Azure cały czas się zmienia i porady zawarte na blogu mogą być za jakiś czas nieaktualne.

Po pierwsze musisz pobrać zipy z plikami funkcji. Możesz to zrobić przez portal.azure.com wyszukując funkcję i w zakładce “Overview” wybrać “Download app content” i pobrać “Site content” bez ustawień aplikacji.

Azure - pasek wyszukiwania
App Service Plan - App Settings
Download App Function

Jak już masz swoje zipy z funkcjami to edytuj plik function.json. Z katalogu funkcji i usuń wpis “generatedBy”:“Microsoft.NET.Sdk.Functions-1.0.0.0”, inaczej będziesz miał funkcję tylko do odczytu.

1. Dodanie funkcji za pomocą GUI:

Teraz pora na dodanie pobranych funkcji do nowego środowiska. Zaloguj się do portal.azure.com, odszukaj swoją funkcję, kliknij w zakładkę “Platform features” i wybierz “Advanced tools (Kudu)“.

Platform features - Azure Functions
Azure Functions - Platform features - Kudu

Otworzy się nowa zakładka wybierz “Debug console/CMD“, a do katalogu “D:\home\site\wwwroot” wgraj zawartość zipa, którego wcześniej pobrałeś.

Kudu - debug console CMD

2. Dodanie funkcji za pomocą CLI:

Uruchom wiersz poleceń i zaloguj się do azure. Upewnij się, że jesteś w dobrej subskrypcji, jeśli nie to wybierz odpowiednią:

az login
az account set --subscription NAZWA_SUBSKRYPCJI)

Wykonaj to polecenie dla wszystkich functionapp podając odpowiednią grupę, nazwę aplikacji i lokalizację zipa jak w przykładzie:

az functionapp deployment source config-zip -g PODAJ_GRUPĘ -n PODAJ_NAZWĘ_APPFUNCTION --src 'C:\PODAJ_LOKALIZACJĘ\PACZKA.zip'

Dokumentację dotyczącą Function Apps znajdziecie na stronach microsoftu pod linkiem https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/

Jeśli spodobał Ci się artykuł i chciałbyś więcej, to pozostałe artykuły dotyczące Microsoft Azure znajdziesz w kategorii Azure https://lepczynski.it/category/azure/