Przejdź do treści

Prosty sposób na kopiowanie danych w kontenerach kubernetesa

Kubernetes - kopiowanie danych w kontenerach 2022

Szybki wpis dotyczący tego jak proste może być kopiowanie plików pomiędzy kontenerami kubernetesa. Jak bardzo można sobie ułatwić życie stosując proste komendy pozwalające kopiować dane między kontenerami i naszym komputerem.

Kopiowanie z kontenera do lokalnego komputera:

kubectl cp POD­_NAME:/mnt/test.txt /tmp/test.txt

Jeśli nie tworzymy wszystkiego w domyślnym namespace to należy podać jeszcze jego nazwę z parametrem -n:

kubectl cp POD­_NAME:/mnt/test.txt /tmp/test.txt -n NAMESPACE_NAME

Kopiowanie z lokalnego komputera do kontenera:

kubectl cp /tmp/test.txt  POD­_NAME:/mnt/test.txt
kubectl cp /tmp/test.txt  POD­_NAME:/mnt/test.txt -n NAMESPACE_NAME

Dzięki tym prostym komendom nie potrzeba nic więcej robić. Nie trzeba dopisywać w konfiguracji dodatkowych portów czy instalować klienta/servera ssh.

Gdyby ktoś miał poda który zawiera więcej kontenerów niż jeden, to można wybrać konkretny kontener używając -c:

kubectl cp /tmp/test.txt  POD­_NAME:/mnt/test.txt -c CONTAINER_NAME -n NAMESPACE_NAME

Dokumentację Kubernetesa znajdziecie na https://kubernetes.io/pl/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/

Więcej artykułów związane z Kubernetesem i kontenerami znajdziesz w kategorii kubernetes https://lepczynski.it/category/k8s/