Przejdź do treści

Polityka prywatności i plików cookies / Privacy and Cookies Policy


Polityka prywatności i plików cookies


Jeżeli tutaj trafiłeś/aś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://lepczynski.it

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected]


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lepczynski.it
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wojciech Lepczyński Sianowska 17d, 60-431, Poznań
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 6. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 7. prawo dostępu do danych osobowych,
 8. prawo do sprostowania danych osobowych,
 9. prawo do usunięcia danych osobowych,
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 11. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 12. prawo do przenoszenia danych,
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 14. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres [email protected]. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez cyberFolks.pl

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu e-mikrofirma  

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 • Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Mailchimp- The Rocket Science Group i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Mailchimp- The Rocket Science Group

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 • Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

 • Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez dobrowolnie założenie konta użytkownika za pośrednictwem strony
  • Składając zamówienie
  • Zapisując się do newslettera
  • Składając reklamację
  • Odstępując od umowy,
  • Kontaktując się ze mną w jakikolwiek sposób
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1.  Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl
 2. Aplikacja e-mikrofirma  na portalu „e-mikrofirma.mf.gov.pl- w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 3. Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA – w celu uruchamiania formularzy za pomocą Microsoft Forms.
 4. The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA  – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera, związanego z lepczynski.it

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  1. kurierzy
  1. operatorzy pocztowi
  1. ubezpieczyciele
  1. kancelarie prawne i windykatorzy
  1. banki
  1. operatorzy płatności
  1. operatorzy systemu komentarzy
  1. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 5 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  1. ich sprostowania,
  1. usunięcia,
  1. ograniczenia przetwarzania,
  1. oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że możemy przesyłać je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  1. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  1. Internet Explorer
  1. Chrome
  1. Safari
  1. Firefox
  1. Opera

Urządzenia mobilne:


ENGLISH


Privacy and Cookies Policy

If you’ve come here, it’s a reliable sign that you value your privacy. We understand this perfectly, so we have prepared for you this document, in which you will find the rules for the processing of personal data and the use of cookies in connection with the use of the https://lepczynski.it

If you have any doubts about the privacy policy, you can contact us at any time by sending an email to [email protected]


1. General information

 1. This policy applies to the Website, which operates at the url: lepczynski.it
 2. The operator of the website and the Administrator of personal data are: Wojciech Lepczyński Sianowska 17d, 60-431, Poznan
 3. Operator’s contact email address: [email protected]
 4. The Operator is the Administrator of your personal data in relation to the data provided voluntarily on the Website.
 5. The purposes, legal bases and duration of the processing of personal data are indicated separately for each purpose of data processing (see description of the individual purposes of the processing of personal data below).
 6. Permissions. The GDPR grants you the following potential rights related to the processing of your personal data:
 7. the right of access to personal data,
 8. the right to rectification of personal data,
 9. the right to erasure of personal data,
 10. the right to restrict the processing of personal data,
 11. the right to object to the processing of personal data,
 12. the right to data portability,
 13. the right to lodge a complaint with a supervisory authority,
 14. the right to withdraw your consent to the processing of personal data if you have given your consent.

The rules related to the exercise of these powers are described in detail in Article 16–21 of the GDPR. We encourage you to familiarize yourself with these regulations. For your part, we consider it necessary to explain to you that the rights indicated above are not absolute and you will not be entitled to all activities of processing your personal data. For your convenience, we have made every effort to indicate your rights in the context of these operations as part of the description of the individual processing operations.

We emphasize that one of the rights indicated above is always yours – if you consider that we have violated the provisions on the protection of personal data when processing your personal data, you have the opportunity to lodge a complaint with a supervisory authority (the President of the Office for Personal Data Protection).

You can also always ask us to share information with you about what data we hold about you and for what purposes we process it. Just send a message to the [email protected]. However, we have made every effort to ensure that the information you are interested in is fully presented in this privacy policy. You can also use the e-mail address provided above if you have any questions about the processing of your personal data.

 • The Service uses personal data for the followingpurposes:
 • Orders. When placing an order, you must provide the data necessary for the execution of the order, i.e. name, billing address, e-mail address. Providing data is voluntary, but necessary to place an order.

The data provided to us in connection with the order are processed for the purpose of fulfilling the order (Art. 6 para. 1 lit.b GDPR), issuing an invoice (Art. 6 para. 1 lit.c GDPR), including the invoice in our accounting records (Art. 6 para. 1 lit.c GDPR) and for archival and statistical purposes (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

The data contained in the order placed through the store is processed within wordpress system and stored on a server provided by cyberFolks.pl

Each order is documented by invoice. Invoices are issued using the e-micro-company system

Orders are also recorded in our internal database for archival and statistical purposes.

Order data will be processed for the time necessary for the execution of the order, and then until the expiry of the limitation period for claims under the concluded contract. In addition, after this period, the data may still be processed by us for statistical purposes. Please also note that we are required to keep invoices with your personal data for a period of 5 years from the end of the tax year in which the tax liability arose.

In the case of order data, you do not have the opportunity to rectify this data after the order has been processed. You also cannot object to the processing of your data and request the erasure of your data until the limitation period for claims under the contract has expired. Similarly, you cannot object to the processing of your data and demand the deletion of the data contained in your invoices. After the limitation period for claims under the concluded contract has expired, you can one object to our processing of your data for statistical purposes, as well as request the deletion of your data from our database.

In relation to contract data, you also have the right to data portability as referred to in Article 20 of the GDPR.

 • Newsletter. If you wish to subscribe to the newsletter, you must provide us with your e-mail address via the newsletter sign-up form.

The data provided to us during the newsletter is used to send you the newsletter, and the legal basis for their processing is your consent (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) expressed when subscribeing to the newsletter.

The data is processed as part of mailing system Mailchimp- The Rocket Science Group and stored on a server provided by Mailchimp- The Rocket Science Group

The data will be processed for the duration of the newsletter, unless you cancel the receipt in advance, which will delete your data from the database.

You can rectify your data stored in the newsletter database at any time, as well as request their deletion by unsubscribeing from the newsletter. You also have the right to data portability as referred to in Article 20 of the GDPR.

 • Complaints and withdrawal from thecontract. If you make a complaint or withdraw from the contract, you provide us with personal data contained in the content of the complaint or declaration of withdrawal from the contract, which includes my name, address, telephone number, e-mail address, bank account number.

The data provided to us in connection with the lodging of a complaint or withdrawal from the contract is used for the purpose of carrying out the complaint procedure or the withdrawal procedure (Art. 6 para. 1 lit.c GDPR).

The data will be processed for the time necessary to carry out the complaint or withdrawal procedure. Complaints and declarations of withdrawal from the contract may also be archived for statistical purposes.

In the case of data contained in complaints and declarations of withdrawal from the contract, you do not have the possibility to rectify these data. You also cannot object to the processing of your data and request the erasure of your data until the limitation period for claims under the contract has expired. However, after the limitation period for claims under the contract has expired, you can object to our processing of your data for statistical purposes, as well as request the deletion of your data from our database.

 • E-mail contact. By contacting us via email, including by submitting an inquiry via the contact form, you naturally provide us with your e-mail address as the sender of the message. In addition, you may also include other personal data in the body of the message.

Your data is processed in this case for the purpose of contacting you, and the basis of processing is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, that is, your consent resulting from initiating contact with us. The legal basis for post-contact processing is the legitimate purpose of archiving correspondence for internal purposes (Article 6(1)(a.c GDPR).

The content of the correspondence may be archived and we are unable to clearly determine when it will be deleted. You have the right to request the presentation of the history of correspondence you have conducted with us (if it has been archiving) and to request its removal, unless its archiving is justified by our overriding interests, e.g. defending against potential claims on your part.

 • Cookies and other tracking technologies

Our website, like almost all other websites, uses cookies to provide you with the best experience of using it.

Cookies are small text information stored on your end device (e.g. computer, tablet, smartphone) that can be read by our IT system.

See below for more details.

Consent to cookies. The first time you visit the website, you are shown information about the use of cookies along with a question about your consent to the use of cookies. Thanks to a special tool, you have the opportunity to manage cookies from within the website. In addition, you can always change the cookie settings from your browser or delete cookies at all. Please note, however, that disabling cookies can cause difficulties in using the website, as well as from many other websites that use cookies.

Third-party cookies. Our website, like most modern websites, uses features provided by third parties, which involves the use of cookies from third parties. The use of these cookies is described below.

Analysis and statistics. We use cookies to track website statistics such as the number of visitors, the type of operating system and web browser used to browse the site, the time spent on the site, the pages visited, etc. We use Google Analytics in this regard, which involves the use of cookies from Google LLC.

Marketing. We use marketing tools like Facebook Pixel to target you. This is related to the use of Facebook cookies. As part of your cookie settings, you can decide whether or not you agree to our use of the Facebook Pixel in your case.

Social Tools. We provide the ability to use social features such as sharing content on social networks and subscribing to a social profile. The use of these features involves the use of cookies of administrators of social networking sites such as Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.

We embed YouTube videos on the site. When you play these recordings, Google LLC cookies for YouTube are used.

We use the Disqus comment system on the site. This involves the use of Disqus cookies.

Server Logs

Using the site involves sending queries to the server where the page is stored. Each request to the server is stored in the server logs.

Logs include m.in. Your IP address, server date and time, information about your web browser and the operating system you are using. Logs are saved and stored on the server.

The data stored in the server logs is not associated with specific users of the website and is not used by us to identify you.

Server logs are only supporting material for administering the site, and their contents are not disclosed to anyone other than those authorized to administer the server.

 • The Service performs the functions of obtaining information about users and their behavior as follows:
  • By voluntarily entered in the forms data that is entered into the Operator’s systems.
  • By voluntarily setting up a user account through the
  • Placing an order
  • By signing up for the newsletter
  • By submitting a complaint
  • By withdrawing from the contract,
  • Contacting me in any way
  • By storing cookies on end devices ( so-called “cookies”).

2. Selected data protection methods used by the Operator

 1.  We guarantee the confidentiality of any personal data you provide to us. We ensure that all security and data protection measures required by data protection laws are taken. Personal data is collected with due diligence and adequately protected from access by unauthorized persons.
 2. The places where you log in and enter personal data are protected in the transmission layer (SSL certificate). This allows the personal data and login data entered on the website to be encrypted on the user’s computer and can only be read on the target server.
 3. The operator periodically changes its administrative passwords.
 4. In order to protect data, the Operator regularly makes copies of security.
 5. An important element of data protection is the regular updating of all software used by the Operator for the processing of personal data, which in particular means regular updates of the programming components.

3. List of entrustments. We entrust the processing of personal data to the following entities:

 1. The service is hosted (technically maintained) on the operator’s server: cyberFolks.pl
 2. E-microcompany application on the portal “e-mikrofirma.mf.gov.pl- in order to use the invoicing system in which your data is processed, if we issue an invoice for you,
 3. Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA – to run forms using Microsoft Forms.
 4. The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – to use the mailing system where your data is processed if you subscribe to the newsletter related to lepczynski.it

All entities entrusted with the processing of personal data guarantee the application of appropriate measures for the protection and security of personal data required by law.

4. Your rights and additional information about how your data is used

 1. In some situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients if this is necessary for the performance of the contract concluded with you or for the performance of the obligations incummtent on the Administrator. This applies to such audiences:
  1. hosting company on the principle of entrustment
  1. Couriers
  1. postal operators
  1. Insurers
  1. law firms and debt collectors
  1. Banks
  1. payment operators
  1. comment system operators
  1. companies providing marketing services to the Administrator
 2. Your personal data processed by the Administrator no longer than is necessary to perform related activities specified by separate regulations (e.g. accounting). With regard to marketing data, the data will not be processed for more than 5  years.
 3. You have the right to request from the Administrator:
  1. access to your personal data
  1. rectification,
  1. Remove
  1. restrictions on processing,
  1. and data portability.
 4. You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) against the processing of personal data in order to pursue legitimate interests pursued by the Administrator, including profiling, the right of objection can not be exercised if there are valid legitimate grounds for processing, overriding interests, rights and freedoms, in particular the establishment, exercise or defense of claims.
 5. The Administrator’s actions are subject to a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Rates 2, 00-193 Warsaw.
 6. Providing personal data is voluntary, but necessary for the operation of the Service.
 7. You may be subject to automated decision-making, including profiling, in order to provide services within the framework of the concluded contract and for the purpose of direct marketing by the Administrator.
 8. Personal data may be  transferred from third countries within the meaning of the data protection regulations. This means that we  can  sendthem  outside  the European Union.

5. Information in forms

 1. The Service collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if provided.
 2. The service can save information about the connection parameters (time designation, IP address).
 3. In some cases, the Service may save information that facilitates the binding of data in the form to the e-mail address of the user completing the form. In this case, the user’s email address appears inside the url of the page that contains the form.
 4. The data provided in the form is processed for the purpose resulting from the function of a particular form, e.g. to process a service request or commercial contact, register services, etc. Each time, the context and description of the form clearly indicates what it is used for.

6. Important marketing techniques

 1. The operator uses statistical analysis of website traffic through Google Analytics (Google Inc., based in the USA). The operator does not transfer personal data to the operator of this service, but only anonymized information. The service is based on the use of cookies in the user’s end device. With respect to information about your preferences collected by the Google Display Network, you can view and edit the information resulting from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. The Operator uses remarketing techniques that allow to match advertising messages to the user’s behavior on the website, which may give the illusion that the user’s personal data is used to track him, but in practice there is no transfer of any personal data from the Operator to advertising operators. The technological condition for such activities is the enabled support of cookies.
 3. The operator uses the Facebook pixel. This technology causes Facebook (Facebook Inc., based in the U.S.) to know that the person registered with facebook uses the Service. In this case, it is based on data against which it is itself an administrator, the Operator does not transfer any additional personal data from himself to Facebook. The service is based on the use of cookies in the user’s end device.
 4. The Operator uses a solution that automates the operation of the Service for users, e.g. can send an e-mail to the user after visiting a particular subpage, provided that he has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.

7. Information about cookies

 1. The website uses cookies.
 2. Cookies (so-called “cookies”) are computer data, in particular text files, which are stored in the End Device of the Website User and are intended for the use of the Website. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the duration of their storage on the end device and a unique number.
 3. The entity placing cookies on the Website User’s end device and gaining access to them is the Website operator.
 4. Cookies are used for the following purposes:
  1. maintenance of the User’s session of the Service (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on every subpage of the Website;
  1. the objectives set out above in the “Relevant marketing techniques” section;
 5. Within the Service, two main types of cookies are used: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until the user logs out, leaves the website or disables the software (web browser). “Persistent” cookies are stored in the User’s end device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User.
 6. The web browsing software (web browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Users of the Service may change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies Detailed information on this topic can be found in the help or documentation of your web browser.
 7. Restrictions on the use of cookies may affect some functionalities available on the Website.
 8. Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by entities cooperating with the Website operator, in particular: Google (Google Inc., based in the USA), Facebook (Facebook Inc., based in the USA), Twitter (Twitter Inc., based in the USA).

8. Cookie management – how to give and withdraw consent in practice?

 1. If you do not wish to receive cookies, you can change your browser settings. We reserve the right to disable the use of cookies necessary for authentication processes, security, maintenance of user preferences may make it difficult and in extreme cases may prevent the use of websites
 2. To manage your cookie settings, select the web browser you are using from the list below and follow the instructions:
  1. Edge
  1. Internet Explorer
  1. Chrome
  1. Safari
  1. Firefox
  1. Opera

Mobile devices: