Przejdź do treści

VIDEO

Na tej stronie znajdziesz materiały video, które w większości są stworzone przeze mnie. Filmy dotyczą tematów związanych z chmurą obliczeniową z AWS, Azure, Kubernetesem automatyzacją i tak dalej. Mogą się tutaj także znaleźć materiały wideo z moich wystąpień na meetupach i konferencjach, jeśli będę mógł je tutaj wstawić.