Przejdź do treści

VIDEO

Na tej stronie znajdziesz materiały video, które w większości są stworzone przeze mnie. Filmy dotyczą tematów związanych z chmurą obliczeniową z AWS, Azure, Kubernetesem automatyzacją i tak dalej. Mogą się tutaj także znaleźć materiały wideo z moich wystąpień na meetupach i konferencjach, jeśli będę mógł je tutaj wstawić.

Więcej moich filmów znajdziesz na moim kanale YouTube, nie przegap nowych odcinków subskrybuj .

EC2 cross-region Transit Gateway peering connection 2024 | Hands-On – AWS tutorial

AWS VPC peering connection 2024 | Practical tutorial with examples Part 1/2

Lambda cold start – warming up | Tutorial with demo

6 tips from DevOps Technical Recruiter | Job Interview 2023

Cross account IAM – How to use IAM role from another AWS account | demo tutorial 2023

How to get information about ec2 from ec2 (IMDS) Best Practices & Practical demo tutorial 2023

How to find all GP2 volumes in all regions using Amazon Lambda? | AWS tutorial

7 ways to delete data from S3 | AWS Tutorial 2023

API Gateway & Lambda – how to use API_KEY | security

Co to jest Docker | Pierwsze kroki w IT #56 [ IT podcast ]

How to fix Session Manager – Quick Tip – AWS SSM Agent | Tutorial 2022

Life after work – GFT Summer Fest (unofficial video by Wojciech) | work-life balance

AWS Lambda Function & S3 trigger | tutorial – How to copy files from one bucket to another
How to Monitor EC2 Memory Usage – EC2 Custom Metrics in AWS CloudWatch – 2022
AWS S3 Lifecycle Rule | Guide – How to add, configure, use | tutorial 2022 automation

How to get $500 Credits | Join AWS Community Builders 2022 | SWAG Kit Unboxing | Program Benefits

How to set up an AWS billing and budget alerts | tutorial 2022 | step by step guide
How to create IAM user with MFA in AWS – 2022

How to use IAM ROLE in AWS? | How to connect EC2 to S3 without credentials | Tutorial 2022 – guide

Więcej filmów znajdziesz na moim kanale Youtube – Wojciech Lepczyński – YouTube