Przejdź do treści

SSH cz.2 – Szybkie łączenie z serwerem, zmiana .ssh/config

SSH – network connection - Szybkie łączenie z serwerem, zmiana sshconfig 2022

Żeby połączyć się w konsoli z serwerem używamy polecenia ‘ssh USER@HOSTNAME’. Możemy zostać poproszeni w takim przypadku o podanie hasła, albo nie, jeśli użyjemy klucza ssh. Jak skonfigurować i używać kluczy SSH żebyśmy nie musieli wpisywać hasła opisałem w innym artykule. Dzisiaj chciałem przedstawić sposób, jak jeszcze bardziej można całość uprościć zmieniając plik .ssh/config i używając aliasów.

Jeśli używamy w połączeniu niestandardowych portów albo kluczyków z niestandardowych miejsc to całe polecenie nam się trochę wydłuża :

ssh -p 2202 USER@HOSTNAME
ssh -i /path/key.pem USER@HOSTNAME

Dodatkowo musimy zapamiętać te wszystkie informacje przy każdym niestandardowym połączeniu. Wyobraźcie sobie, że takich serwerów mamy teraz 100. Zapamiętanie tego było by trochę trudne. Oczywiście powinniśmy wszystko zapisywać w jakimś menadżerze haseł, ale możemy sobie też trochę pomóc .

Edytując lub dodając plik ~/.ssh/config możemy wpisać w nim aliasy do każdego połączenia, wraz z metodą logowania i niestandardowymi opcjami.

# otwórz plik do edycji, użyj edytora vi, nano albo tego co lubisz
$ vim ~/.ssh/config
Host alias1
  HostName 192.10.0.9
  User USERNAME

Host alias2
  HostName example.com
  Port 2202
  User USERNAME
  IdentityFile ~/.ssh/id_example1
  IdentitiesOnly yes

Host alias3
  HostName 192.10.0.10
  User USERNAME
  PubkeyAuthentication no
 • HostName – podajesz nazwę albo adres IP serwera do którego się chcesz połączyć
 • User – nazwa użytkownika którym zamierzasz się połączyć
 • Port – podajesz jeśli łączysz się na niestandardowym porcie
 • IdentityFile – jeśli łączysz się za pomocą klucza to tu wskazujesz niestandardową lokalizację klucza
 • IdentitiesOnly – wymusza używanie łączenia tylko za pomocą kluczy
 • PubkeyAuthentication – czy próbować połączyć za pomocą kluczy ssh

W przypadku standardowych portów albo miejsc parametry można pominąć. Więcej parametrów które możesz użyć znajdziesz na stronie https://www.ssh.com/ssh/config/

Teraz żeby się połączyć zamiast używać polecenia:

ssh -p 2202 -i /.ssh/id_example1 [email protected]

Wystarczy użyć polecenia:

ssh alias2
ssh linux connection use .ssh/config

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak używać kluczy ssh to zapraszam do zapoznania się z tym artykułem.

Tagi: