Przejdź do treści

Zwiększenie Produktywności: Potencjał Dwóch Narzędzi Sieciowych w Chmurze AWS

network tools in AWS 2023

AWS oferuje wiele narzędzi sieciowych ułatwiających codzienną pracę w chmurze. Jeśli chcesz zwiększyć swoją produktywność i usprawnić pracę w chmurze AWS to zapoznaj się z tym artykułem. Poniżej znajdziesz 2 przykłady narzędzi związanych z siecią i infrastrukturą.

Narzędzia sieciowe

Narzędzia sieciowe, których warto używać:

  • AWS resource map – Dzięki mapie zasobów AWS możesz łatwo zwizualizować swoją infrastrukturę sieciową. Ta wszechstronna mapa zapewnia graficzną reprezentację zasobów sieci w chmurze, pokazuje ich współzależności i przepływ danych.
  • AWS Reachability Analyzer – AWS Reachability Analyzer jest to narzędzie do analizy konfiguracji, które umożliwia przeprowadzanie testów łączności między zasobem źródłowym a zasobem docelowym w chmurze AWS.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tych narzędziach, to zapraszam do dalszej lektury.

Sprawdzanie połączenia z AWS Reachability Analyzer

Poniżej przedstawiłem krótki przewodnik, opisujący jak używać AWS Reachability Analyzer.

Krok 1: Zacznij od uzyskania dostępu do konsoli zarządzania AWS i przejdź do pulpitu nawigacyjnego wirtualnej chmury prywatnej (VPC). Poszukaj opcji „Reachability Analyzer” i kliknij ją, aby uzyskać dostęp do interfejsu AWS Reachability Analyzera.

AWS Reachability Analyzer vpc

Krok 2: W interfejsie AWS Reachability Analyzera skonfiguruj nową analizę, klikając przycisk „Create and analyze path”. Podaj nazwę, aby łatwo było zidentyfikować analizę w przyszłości.

Krok 3: W sekcji konfiguracji wybierz zasoby źródłowe i docelowe do testowania łączności. Masz swobodę testowania łączności między określonymi typami zasobów, takimi jak instancje, bramy internetowe, bramy tranzytowe, interfejsy sieciowe, bramy VPN i inne.

AWS Reachability Analyzer options

Krok 4: Dostosuj opcje analizy do swoich specyficznych wymagań. Aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w łączność, możesz określić porty źródłowe i docelowe.

Krok 5: Rozpocznij analizę łączności, klikając przycisk „Create and analyze path”. AWS Reachability Analyzer przeprowadzi symulację ruchu między wybranymi zasobami i skrupulatnie oceni ścieżkę sieciową i łączność.

Krok 6: Po zakończeniu analizy uzyskaj dostęp do wyników w interfejsie analizatora osiągalności. Raport z analizy zapewni kompleksowy przegląd stanu łączności między wybranymi zasobami, wskazując wszelkie potencjalne problemy lub ograniczenia, które mogły zostać zidentyfikowane.

Krok 7: Jeśli analiza wykaże jakiekolwiek problemy z łącznością, wykorzystaj podane informacje do rozwiązania problemu i odpowiedniego rozwiązania go. Raport z analizy może podkreślać obszary, takie jak reguły grup zabezpieczeń, konfiguracja routingu lub ustawienia listy kontroli dostępu do sieci (ACL), które wymagają dostosowania w celu ustanowienia pożądanej łączności.

AWS Reachability Analyzer 2023 - network tool

Krok 8: Po dokonaniu niezbędnych korekt ponownie uruchom Analizator osiągalności, aby sprawdzić, czy problemy z łącznością zostały pomyślnie rozwiązane.

Reachability Analyzer - path analyze

Wykonując te kroki i wykorzystując możliwości narzędzia AWS Reachability Analyzer, możesz skutecznie weryfikować i optymalizować łączność sieciową w środowisku chmurowym AWS, zapewniając bezproblemowe i niezawodne działanie aplikacji i usług.

Jak używać AWS resource map

Aby uzyskać dostęp do mapy zasobów sieciowych w środowisku AWS Virtual Private Cloud (VPC), wykonaj następujące proste kroki:

choose resource map 2023
  • Rozpocznij od przejścia do pulpitu nawigacyjnego VPC w konsoli zarządzania AWS.
  • Wybierz żądaną sieć VPC, dla której chcesz wyświetlić mapę zasobów sieciowych.
  • Poszukaj karty „Resource map” i kliknij ją, aby uzyskać dostęp do interfejsu mapy.
  • Mapa zasobów sieciowych zostanie wyświetlona jako interaktywna i dynamiczna reprezentacja graficzna. Zasoby są przedstawiane jako węzły, a połączenia między nimi są przedstawiane jako linie, zapewniając jasny i kompleksowy przegląd infrastruktury sieciowej w VPC.
AWS resource map

Wykonując te kroki, możesz łatwo zwizualizować i zrozumieć strukturę, wydajność i współzależności zasobów sieciowych w chmurze AWS za pomocą mapy zasobów sieciowych. To cenne narzędzie umożliwia administratorom i programistom podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację wydajności sieci oraz zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności ich sieci opartej na chmurze.

AWS resource network map 2023

Podsumowanie

Warto być na bieżąco z chmurą i tym, co oferuje. Używając dodatkowych narzędzi, można bardzo ułatwić pracę sobie i innym, pokazać coś graficznie albo szybko sprawdzić łączność. Więcej przydatnych artykułów dotyczących AWS znajsziesz na moim blogu lepczynski.it.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak powyższe narzędzie można wykorzystać w praktyce, zapraszam do obejrzenia mojego filmu na platformie YouTube, w którym rozwiązuję problem nakładających się zakresów adresów IP za pomocą private NAT gateway.

How to get information about ec2 from ec2 (IMDSv2) Best Practices & Practical demo tutorial 2023

Cross-account IAM – Jak używać roli IAM z innego konta AWS
7 sposobów na usunięcie danych z S3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *